Udruženje za primijenjeni nutricionizam
u Bosni i Hercegovini

Dobro došli na službenu web stranicu

Novosti

Posljednje novosti

Zanimljivosti iz svijeta nutricionizma

Zanimljivosti

Nutricionizam u BiH

Udruženje za primijenjeni nutricionizam u Bosni i Hercegovini je osnovano radi okupljanja osoba koje djeluju u oblasti nutricionizma, afirmacije struke i promocije pravilnog načina življenja.

Članovi Udruženja su fizička lica državljani Bosne i Hercegovine kao i strani državljani koji imaju odobren boravak u Bosni i Hercegovini, a koja prihvate Statut i programske ciljeve i djelatnosti  Udruženja. Članovi mogu biti i pravna lica koja su registrirana u Bosni i Hercegovini, koja prihvate Statut i ciljeve Udruženja, a koja učestvuju u radu Udruženja preko svojih predstavnika.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

 • Organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, tribina, konferencija i drugih stručnih i promotivnih skupova iz oblasti nutricionizma i zdravog načina života
 • Poticanje stručnog i naučnog rada iz oblasti nutricionizma
 • Pomoći i podrška u obraovanju i trajnom usavršavanju članova Udruženja
 • Saradnja sa zdravstvenim i nezdravstvenim ustanovama i zavodima na teritoriji BiH
 • Saradnja sa istim ili sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu
 • Rad na edukaciji javnosti o važnosti pravilne ishrane u skladu sa kampanjama državnih, evropskih i svjetskih krovnih zdravstvenih institucija i organizacija
 • Promocija pravilne ishrane, zdravih životnih navika, sportsko-rekreativnih aktivnosti
 • Promocija psiho-fizičke rekreacije i fizičkog i mentalnog zdravlja ljudi
 • Izdavanje brošura, planova, knjiga i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja
 • Rad na pokretanju aktivnosti oko nominalnih pitanja stručnih zvanja iz oblasti nutricionizma
 • Saradnja sa medijima u svrhu promocije i ostvarivanja ciljeva Udruženja.
Naši partneri

Partneri

logo-web-menu-1
Go Top