Hrana i ishrana su dio svakodnevnice, a nutricionizam je mlada interdisciplinarna naučna oblast koja izučava uticaj hrane na organizam čovjeka, njegove zdravlje, aktivnosti, raspoloženje te kvalitet života. To je čini i plodnim tlom za plasiranje raznoraznih tvrdnji koje nisu naučno utemeljene.

S obzirom da na području Bosne i Hercegovine postoji studij nutricionizma i educirani stručnjaci iz ove oblasti, osnovano je Udruženje za primijenjeni nutricionizam u Bosni i Hercegovini  kako bi nutricionizam promovisalo i afirmisalo kao nauku i struku.

Ova web stranica je zvanična stranica Udruženja putem koje će se članovi i svi zainteresovani moći informisati o naučno utemeljenim činjenicama o hrani i ishrani. Cilj je postati jednim od vjerodostojnih izvora znanja iz područja nutricionizma.

Misija Udruženja je promocija i njegovanje nutricionističke nauke i struke.

Vizija Udruženja je podizanje svijesti o pravilnoj ishrani na području Bosne i Hercegovine i afirmacija statusa nutricioniste u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja za primijenjeni nutricionizam u Bosni i Hercegovini  su:

 1. Organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, tribina, konferencija i stručnih i promotivnih skupova iz oblasti nutricionizma i zdravog načina života u svrhu ostvarivnja ciljeva i djelatnosti Udruženja
 2. Poticanje stručnog i naučnog rada iz oblasti nutricionizma
 3. Pomoć i podrška u obrazovanju i trajnom usavršavanju članova Udruženja
 4. Saradnja sa zdravstvenim i nezdravstvenim ustanovama i zavodima na teritoriji BiH
 5. Saradnja sa istim ili sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu
 6. Rad na edukaciji javnosti o važnosti pravilne ishrane u skladu sa kampanjama državnih, evropskih i svjetskih krovnih zdravstvenih institucija i organizacija
 7. Promocija pravilne ishrane, zdravih životnih navika, sportsko-rekreativnih aktivnosti
 8. Promocija psiho-fizičke rekreacije i fizičkog i mentalnog zdravlja ljudi
 9. Izdavanje brošura, planova, knjiga i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja
 10. Rad na pokretanju aktivnosti oko nominalnih pitanja stručnih zvanja iz oblasti nutricionizma
 11. Saradnja sa medijima u svrhu promocije i ostvarivanja ciljeva Udruženja.
Go Top